Home 정책 홍보 자료실

홍보 자료실

게시글 검색
■■ 21대 지역구국회의원 후보 235명 등록(전체 정당 3위)■■
관리자 조회수:946 42.82.192.111
2020-04-05 18:14:07

 

                                      

                ( 후보를 보실려면 바로 위 그림을 클릭 하세요)

                       국가혁명배당금당 21대 국회의원 선거 

                       각 지역구 국회의원 후보는

                             전 정당을 통틀어 

                                 3위 입니다.  

               

댓글[0]

열기 닫기